MAL 8.84
98%

دانلود انیمه Vinland Saga Season 2

نپسندیدن
(37 رای) 98%

پس از مرگ پدرش و ویران شدن دهکده اش به دست مهاجمان انگلیسی، آینار آرزوی زندگی آرام با خانواده اش را در مزارع تازه بازسازی شده آنها دارد. با این حال، سرنوشت نقشه های دیگری دارد: روستای او یک بار دیگر مورد تهاجم قرار می گیرد. اینار با درماندگی نظاره گر این است که دانمارکی های غارتگر زمین های او را می سوزانند و خانواده اش را سلاخی می کنند. مهاجمان Einar را اسیر می کنند و او را به عنوان برده به دانمارک می برند. اینار برای زنده ماندن به آخرین کلمات مادرش می چسبد. او توسط کتیل، برده‌دار مهربان و صاحبخانه‌ای خریداری می‌شود که قول می‌دهد اینار می‌تواند در ازای کار در مزرعه، آزادی خود را به دست آورد. به زودی، اینار با شریک جدید خود در کشت مزرعه روبرو می شود - تورفین، یک برده افسرده و مالیخولیا. همانطور که آینار و تورفین با هم برای آزادی خود کار می کنند، آنها هم توسط گناهان گذشته و هم از حقه های حال حاضر هستند. با این حال، آنها همچنان ادامه می‌دهند و بارقه‌ای از امید، رستگاری و صلح را در جهانی که چیزی جز ناعادلانه و نابخشودنی نیست، چنگ می‌زنند. [نوشته شده توسط MAL Rewrite]

رای کاربران MAL 127,371
پخش آنلاین
اعلان سریال

پایان پخش

پس از مرگ پدرش و ویران شدن دهکده اش به دست مهاجمان انگلیسی، آینار آرزوی زندگی آرام با خانواده اش را در مزارع تازه بازسازی شده آنها دارد. با این حال، سرنوشت نقشه های دیگری دارد: روستای او یک بار دیگر مورد تهاجم قرار می گیرد. اینار با درماندگی نظاره گر این است که دانمارکی های غارتگر زمین های او را می سوزانند و خانواده اش را سلاخی می کنند. مهاجمان Einar را اسیر می کنند و او را به عنوان برده به دانمارک می برند. اینار برای زنده ماندن به آخرین کلمات مادرش می چسبد. او توسط کتیل، برده‌دار مهربان و صاحبخانه‌ای خریداری می‌شود که قول می‌دهد اینار می‌تواند در ازای کار در مزرعه، آزادی خود را به دست آورد. به زودی، اینار با شریک جدید خود در کشت مزرعه روبرو می شود - تورفین، یک برده افسرده و مالیخولیا. همانطور که آینار و تورفین با هم برای آزادی خود کار می کنند، آنها هم توسط گناهان گذشته و هم از حقه های حال حاضر هستند. با این حال، آنها همچنان ادامه می‌دهند و بارقه‌ای از امید، رستگاری و صلح را در جهانی که چیزی جز ناعادلانه و نابخشودنی نیست، چنگ می‌زنند. [نوشته شده توسط MAL Rewrite]

باکس دانلود

دانلود شما بصورت تمام بها محاسبه میشود
فصل دوم پایان سریال
 • قسمت 1
  • زیرنویس کیفیت : 480p حجم : 100MB SoftSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • زیرنویس کیفیت : 720p حجم : 150MB SoftSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • زیرنویس کیفیت : 1080p حجم : 280MB SoftSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

 • قسمت 2
  • زیرنویس کیفیت : 480p حجم : 100MB SoftSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • زیرنویس کیفیت : 720p حجم : 150MB SoftSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • زیرنویس کیفیت : 1080p حجم : 280MB SoftSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

 • قسمت 3
  • زیرنویس کیفیت : 480p حجم : 100MB SoftSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • زیرنویس کیفیت : 720p حجم : 150MB SoftSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • زیرنویس کیفیت : 1080p حجم : 280MB SoftSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

 • قسمت 4
  • زیرنویس کیفیت : 480p حجم : 100MB SoftSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • زیرنویس کیفیت : 720p حجم : 150MB SoftSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • زیرنویس کیفیت : 1080p حجم : 280MB SoftSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

 • قسمت 5
  • زیرنویس کیفیت : 480p حجم : 100MB SoftSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • زیرنویس کیفیت : 720p حجم : 150MB SoftSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • زیرنویس کیفیت : 1080p حجم : 280MB SoftSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

 • قسمت 6
  • زیرنویس کیفیت : 480p حجم : 100MB SoftSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • زیرنویس کیفیت : 720p حجم : 150MB SoftSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • زیرنویس کیفیت : 1080p حجم : 280MB SoftSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

 • قسمت 7
  • زیرنویس کیفیت : 480p حجم : 100MB SoftSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • زیرنویس کیفیت : 720p حجم : 150MB SoftSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • زیرنویس کیفیت : 1080p حجم : 280MB SoftSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

 • قسمت 8
  • زیرنویس کیفیت : 480p حجم : 100MB SoftSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • زیرنویس کیفیت : 720p حجم : 150MB SoftSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • زیرنویس کیفیت : 1080p حجم : 280MB SoftSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

 • قسمت 9
  • زیرنویس کیفیت : 480p حجم : 100MB SoftSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • زیرنویس کیفیت : 720p حجم : 150MB SoftSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • زیرنویس کیفیت : 1080p حجم : 280MB SoftSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

 • قسمت 10
  • زیرنویس کیفیت : 480p حجم : 100MB SoftSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • زیرنویس کیفیت : 720p حجم : 150MB SoftSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • زیرنویس کیفیت : 1080p حجم : 280MB SoftSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

 • قسمت 11
  • زیرنویس کیفیت : 480p حجم : 100MB SoftSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • زیرنویس کیفیت : 720p حجم : 150MB SoftSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • زیرنویس کیفیت : 1080p حجم : 280MB SoftSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

 • قسمت 12
  • زیرنویس کیفیت : 480p حجم : 100MB SoftSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • زیرنویس کیفیت : 720p حجم : 150MB SoftSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • زیرنویس کیفیت : 1080p حجم : 280MB SoftSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

 • قسمت 13
  • زیرنویس کیفیت : 480p حجم : 100MB SoftSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • زیرنویس کیفیت : 720p حجم : 150MB SoftSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • زیرنویس کیفیت : 1080p حجم : 280MB SoftSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

 • قسمت 14
  • زیرنویس کیفیت : 480p حجم : 100MB SoftSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • زیرنویس کیفیت : 720p حجم : 150MB SoftSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • زیرنویس کیفیت : 1080p حجم : 280MB SoftSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

 • قسمت 15
  • زیرنویس کیفیت : 480p حجم : 100MB SoftSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • زیرنویس کیفیت : 720p حجم : 150MB SoftSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • زیرنویس کیفیت : 1080p حجم : 280MB SoftSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

 • قسمت 16
  • زیرنویس کیفیت : 480p حجم : 100MB SoftSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • زیرنویس کیفیت : 720p حجم : 150MB SoftSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • زیرنویس کیفیت : 1080p حجم : 280MB SoftSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

 • قسمت 17
  • زیرنویس کیفیت : 480p حجم : 100MB SoftSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • زیرنویس کیفیت : 720p حجم : 150MB SoftSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • زیرنویس کیفیت : 1080p حجم : 280MB SoftSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

 • قسمت 18
  • زیرنویس کیفیت : 480p حجم : 100MB SoftSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • زیرنویس کیفیت : 720p حجم : 150MB SoftSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • زیرنویس کیفیت : 1080p حجم : 280MB SoftSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

 • قسمت 19
  • زیرنویس کیفیت : 480p حجم : 100MB SoftSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • زیرنویس کیفیت : 720p حجم : 150MB SoftSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • زیرنویس کیفیت : 1080p حجم : 280MB SoftSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

 • قسمت 20
  • زیرنویس کیفیت : 480p حجم : 100MB SoftSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • زیرنویس کیفیت : 720p حجم : 150MB SoftSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • زیرنویس کیفیت : 1080p حجم : 280MB SoftSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

 • قسمت 21
  • زیرنویس کیفیت : 480p حجم : 100MB SoftSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • زیرنویس کیفیت : 720p حجم : 150MB SoftSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • زیرنویس کیفیت : 1080p حجم : 280MB SoftSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

 • قسمت 22
  • زیرنویس کیفیت : 480p حجم : 100MB SoftSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • زیرنویس کیفیت : 720p حجم : 150MB SoftSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • زیرنویس کیفیت : 1080p حجم : 280MB SoftSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

 • قسمت 23
  • زیرنویس کیفیت : 480p حجم : 100MB SoftSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • زیرنویس کیفیت : 720p حجم : 150MB SoftSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • زیرنویس کیفیت : 1080p حجم : 280MB SoftSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

 • قسمت 24
  • زیرنویس کیفیت : 480p حجم : 100MB SoftSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • زیرنویس کیفیت : 720p حجم : 150MB SoftSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • زیرنویس کیفیت : 1080p حجم : 280MB SoftSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

دیدگاه های کاربران

40 نظر
انصراف
 • im_AMIRKING

  فصل زیرنویس برای پخش زنده نداره!!!!

  0
  10 ماه قبل
  پاسخ
  • admin
   در پاسخ به im_AMIRKING

   چه فصلی؟

   0
   10 ماه قبل
   پاسخ
 • anen

  سلام ادمین جان خوبی . اگر ممکنه لطفا این انیمه رو هم قرار بدین یه دنیا ممنون.
  Biao Ren: Blades of the Guardians

  0
  11 ماه قبل
  پاسخ
  • ᏗᏕᏂᏒᏗᎦᎥ
   در پاسخ به anen

   انیمیشن سینمایی قشنگیه میخواستم ببینمش تو سایت نبود

   0
   11 ماه قبل
   پاسخ
  • admin
   در پاسخ به anen

   از بخش درخواستی ها درخواست بدید

   0
   11 ماه قبل
   پاسخ
   • anen
    در پاسخ به admin

    سلام ادمین جان. درخواست دادم لطفا اگر امکان داشت قرلر بدین. خیلی ممنون

    0
    11 ماه قبل
    پاسخ
    • admin
     در پاسخ به anen

     چشم

     0
     10 ماه قبل
     پاسخ
 • rzali

  سلام خسته نباشید
  قسمت 18 کی آپلود میشه؟

  0
  1 سال قبل
  پاسخ
  • Masoudbms
   در پاسخ به rzali

   سلام سلامت باشید
   آپلود شد

   0
   1 سال قبل
   پاسخ
 • Vared

  ببخشید من با ام ایکس پلیر میخوام ببینم نمیاره باچی ببینم بیاد

  0
  1 سال قبل
  پاسخ
  • admin
   در پاسخ به Vared

   زیرنویس رو نمیاره یا فایل دانلودی رو؟

   0
   1 سال قبل
   پاسخ
 • Mohsen@shamloo

  خوب نمیشه ردش کنین😁😁

  0
  1 سال قبل
  پاسخ
  • admin
   در پاسخ به Mohsen@shamloo

   خیر

   0
   1 سال قبل
   پاسخ
 • Mohsen@shamloo

  چرا میگه باید اشتراک بخریم

  0
  1 سال قبل
  پاسخ
  • admin
   در پاسخ به Mohsen@shamloo

   سایت به حالت اشتراک در اومد

   0
   1 سال قبل
   پاسخ
   • amir9999
    در پاسخ به admin

    یعنی همه‌ی انیمه ها اشتراک میخوان الان؟

    0
    1 سال قبل
    پاسخ
    • admin
     در پاسخ به amir9999

     بله

     1
     1 سال قبل
     پاسخ
     • L4RIG
      در پاسخ به admin

      Tonikaku kawaii هم بزارید انیمه س

      0
      1 سال قبل
      پاسخ
     • L4RIG
      در پاسخ به admin

      داش بعد یکی از انیمه جدید ها رو هم نمی دارید بزارید Tonikaku kawaii

      0
      1 سال قبل
      پاسخ
      نمایش دیدگاه حاوی اسپویل
     • admin
      در پاسخ به L4RIG

      هر انیمه ای رو که میخواید درخواست بدید فوری گذاشته میشه

      0
      1 سال قبل
      پاسخ
 • ᏗᏕᏂᏒᏗᎦᎥ

  این انیمه چرا انقد دیر میاد؟

  0
  1 سال قبل
  پاسخ
  • admin
   در پاسخ به ᏗᏕᏂᏒᏗᎦᎥ

   هر هفته سه شنبه ها ساعت 12.30 شب از ژاپن پخش میشه

   0
   1 سال قبل
   پاسخ
 • ᏗᏕᏂᏒᏗᎦᎥ

  ساعت پخش در روزها متفاوته؟

  0
  1 سال قبل
  پاسخ
  • admin
   در پاسخ به ᏗᏕᏂᏒᏗᎦᎥ

   هر انیمه تو یه روز و یه ساعت خاص پخش میشه

   0
   1 سال قبل
   پاسخ
 • Erfanbarat80

  سلام خسته نباشید ببخشید میشه بگید آیا شما برای این سریال زیرنویس فارسی چسبیده گذاشتید چون لینک دانلود زیرنویس نداره یا اینکه شما هنوز نزاشتید؟❤

  0
  1 سال قبل
  پاسخ
  • admin
   در پاسخ به Erfanbarat80

   سلام زیرنویس ها در باکس زیرنویس قرار گرفتن

   0
   1 سال قبل
   پاسخ
 • amir9999

  سلام اقا من یه سوال داشتم میشه از این به بعد زیرنویس چسبیده بزارید تو فیلم انیمه ها

  0
  1 سال قبل
  پاسخ
  • اسی
   در پاسخ به amir9999

   داریم داداش اینجور برنامه ای چرا نداریم.

   0
   1 سال قبل
   پاسخ
  • Masoudbms
   در پاسخ به amir9999

   سلام در حال حاضر همچین برنامه ای نداریم و باید خودتون زیرنویس رو روی انیمه قرار بدین

   0
   1 سال قبل
   پاسخ
نمایش بیشتر