دانلود انیمه Ousama Ranking

نپسندیدن
(1 رای) 100%

مردم پادشاهی به شاهزاده بوجی جوان که نه می شنود و نه می تواند صحبت کند، به تحقیر نگاه می کنند. آنها او را "شاهزاده بی فایده" خطاب می کنند در حالی که به حماقت فرضی او تمسخر می کنند. با این حال، اگرچه بوجی ممکن است از نظر بدنی قوی نباشد، اما مطمئناً ضعیف قلب نیست. هنگامی که یک برخورد تصادفی با موجودی در سایه باید او را تحت تأثیر قرار می داد، در عوض باعث می شود او باور کند که در میان کسانی که فقط متوجه کاستی های او شده اند، دوستی پیدا کرده است. او مرتباً با کیج، سایه ملاقات می کند، تا جایی که حتی موجود ساینده نیز شروع به گرم شدن با او می کند. دوستی بعید کاگه و بوجی پایه های نوپای سفر شاهزاده را می گذارد، جایی که او قصد دارد بر ترس ها و ناامنی های خود غلبه کند. بوجی علیرغم تمسخرهای مداومی که با آن روبه رو می شود، تصمیم می گیرد آرزوی خود را برای تبدیل شدن به بهترین پادشاهی که می تواند باشد برآورده کند. [نوشته شده توسط MAL Rewrite]

رای کاربران MAL 289,186
اعلان سریال

مردم پادشاهی به شاهزاده بوجی جوان که نه می شنود و نه می تواند صحبت کند، به تحقیر نگاه می کنند. آنها او را "شاهزاده بی فایده" خطاب می کنند در حالی که به حماقت فرضی او تمسخر می کنند. با این حال، اگرچه بوجی ممکن است از نظر بدنی قوی نباشد، اما مطمئناً ضعیف قلب نیست. هنگامی که یک برخورد تصادفی با موجودی در سایه باید او را تحت تأثیر قرار می داد، در عوض باعث می شود او باور کند که در میان کسانی که فقط متوجه کاستی های او شده اند، دوستی پیدا کرده است. او مرتباً با کیج، سایه ملاقات می کند، تا جایی که حتی موجود ساینده نیز شروع به گرم شدن با او می کند. دوستی بعید کاگه و بوجی پایه های نوپای سفر شاهزاده را می گذارد، جایی که او قصد دارد بر ترس ها و ناامنی های خود غلبه کند. بوجی علیرغم تمسخرهای مداومی که با آن روبه رو می شود، تصمیم می گیرد آرزوی خود را برای تبدیل شدن به بهترین پادشاهی که می تواند باشد برآورده کند. [نوشته شده توسط MAL Rewrite]

باکس دانلود

دانلود شما بصورت تمام بها محاسبه میشود
فصل اول پایان سریال
 • قسمت 1
  • زیرنویس کیفیت : 720p حجم : 150MB SoftSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

 • قسمت 2
  • زیرنویس کیفیت : 720p حجم : 150MB SoftSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

 • قسمت 3
  • زیرنویس کیفیت : 720p حجم : 150MB SoftSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

 • قسمت 4
  • زیرنویس کیفیت : 720p حجم : 150MB SoftSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

 • قسمت 5
  • زیرنویس کیفیت : 720p حجم : 150MB SoftSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

 • قسمت 6
  • زیرنویس کیفیت : 720p حجم : 150MB SoftSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

 • قسمت 7
  • زیرنویس کیفیت : 720p حجم : 150MB SoftSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

 • قسمت 8
  • زیرنویس کیفیت : 720p حجم : 150MB SoftSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

 • قسمت 9
  • زیرنویس کیفیت : 720p حجم : 150MB SoftSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

 • قسمت 10
  • زیرنویس کیفیت : 720p حجم : 150MB SoftSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

 • قسمت 11
  • زیرنویس کیفیت : 720p حجم : 150MB SoftSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

 • قسمت 12
  • زیرنویس کیفیت : 720p حجم : 150MB SoftSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

 • قسمت 13
  • زیرنویس کیفیت : 720p حجم : 150MB SoftSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

 • قسمت 14
  • زیرنویس کیفیت : 720p حجم : 150MB SoftSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

 • قسمت 15
  • زیرنویس کیفیت : 720p حجم : 150MB SoftSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

 • قسمت 16
  • زیرنویس کیفیت : 720p حجم : 150MB SoftSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

 • قسمت 17
  • زیرنویس کیفیت : 720p حجم : 150MB SoftSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

 • قسمت 18
  • زیرنویس کیفیت : 720p حجم : 150MB SoftSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

 • قسمت 19
  • زیرنویس کیفیت : 720p حجم : 150MB SoftSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

 • قسمت 20
  • زیرنویس کیفیت : 720p حجم : 150MB SoftSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

 • قسمت 21
  • زیرنویس کیفیت : 720p حجم : 150MB SoftSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

 • قسمت 22
  • زیرنویس کیفیت : 720p حجم : 150MB SoftSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

 • قسمت 23
  • زیرنویس کیفیت : 720p حجم : 150MB SoftSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

دیدگاه های کاربران

0 نظر
انصراف

اولین نفر باشید دیدگاهی ثبت میکند