دانلود انیمه Blue Lock

نپسندیدن
(113 رای) 100%

یویچی ایساگی تنها چند لحظه با گلزنی فاصله داشت که تیم فوتبال دبیرستانش را به ملی پوشان می فرستاد، اما تصمیم چند ثانیه ای برای پاس دادن توپ به هم تیمی اش به قیمت تمام شد. ایساگی تلخ، گیج و ناامید به این فکر می‌کند که اگر پاس را نمی‌داد، نتیجه‌اش فرق می‌کرد؟ وقتی مهاجم جوان به خانه بازمی گردد، دعوت نامه ای از اتحادیه فوتبال ژاپن در انتظار اوست. از طریق یک فرآیند تصمیم گیری خودسرانه و مغرضانه، ایساگی یکی از سیصد مهاجم زیر 18 سال است که برای پروژه بحث انگیزی به نام قفل آبی انتخاب شده است. هدف نهایی این پروژه تبدیل یکی از بازیکنان منتخب به ستاره مهاجم تیم ملی ژاپن است. برای یافتن بهترین شرکت‌کننده، هر الماس باید از طریق یک سری مسابقات انفرادی و تیمی با دیگران رقابت کند تا به اوج برسد. ایساگی با کنار گذاشتن مخالفت‌های اخلاقی خود نسبت به این پروژه، مجبور است راه خود را برای رسیدن به اوج بجنگد، حتی اگر به معنای درهم شکستن بی‌رحمانه رویاهای 299 مهاجم جوان مشتاق باشد. [نوشته شده توسط MAL Rewrite]

رای کاربران MAL 162,958
پخش آنلاین
اعلان سریال

پایان پخش

یویچی ایساگی تنها چند لحظه با گلزنی فاصله داشت که تیم فوتبال دبیرستانش را به ملی پوشان می فرستاد، اما تصمیم چند ثانیه ای برای پاس دادن توپ به هم تیمی اش به قیمت تمام شد. ایساگی تلخ، گیج و ناامید به این فکر می‌کند که اگر پاس را نمی‌داد، نتیجه‌اش فرق می‌کرد؟ وقتی مهاجم جوان به خانه بازمی گردد، دعوت نامه ای از اتحادیه فوتبال ژاپن در انتظار اوست. از طریق یک فرآیند تصمیم گیری خودسرانه و مغرضانه، ایساگی یکی از سیصد مهاجم زیر 18 سال است که برای پروژه بحث انگیزی به نام قفل آبی انتخاب شده است. هدف نهایی این پروژه تبدیل یکی از بازیکنان منتخب به ستاره مهاجم تیم ملی ژاپن است. برای یافتن بهترین شرکت‌کننده، هر الماس باید از طریق یک سری مسابقات انفرادی و تیمی با دیگران رقابت کند تا به اوج برسد. ایساگی با کنار گذاشتن مخالفت‌های اخلاقی خود نسبت به این پروژه، مجبور است راه خود را برای رسیدن به اوج بجنگد، حتی اگر به معنای درهم شکستن بی‌رحمانه رویاهای 299 مهاجم جوان مشتاق باشد. [نوشته شده توسط MAL Rewrite]

باکس دانلود

دانلود شما بصورت تمام بها محاسبه میشود
فصل اول تکمیل شده
زیرنویس پایان سریال
 • قسمت 1
  • زیرنویس کیفیت : 480p حجم : 120MB SoftSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • زیرنویس کیفیت : 720p حجم : 200MB SoftSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • زیرنویس کیفیت : 1080p حجم : 350MB SoftSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

 • قسمت 2
  • زیرنویس کیفیت : 480p حجم : 120MB SoftSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • زیرنویس کیفیت : 720p حجم : 200MB SoftSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • زیرنویس کیفیت : 1080p حجم : 350MB SoftSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

 • قسمت 3
  • زیرنویس کیفیت : 480p حجم : 120MB SoftSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • زیرنویس کیفیت : 720p حجم : 200MB SoftSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • زیرنویس کیفیت : 1080p حجم : 350MB SoftSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

 • قسمت 4
  • زیرنویس کیفیت : 480p حجم : 120MB SoftSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • زیرنویس کیفیت : 720p حجم : 200MB SoftSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • زیرنویس کیفیت : 1080p حجم : 350MB SoftSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

 • قسمت 5
  • زیرنویس کیفیت : 480p حجم : 120MB SoftSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • زیرنویس کیفیت : 720p حجم : 200MB SoftSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • زیرنویس کیفیت : 1080p حجم : 350MB SoftSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

 • قسمت 6
  • زیرنویس کیفیت : 480p حجم : 120MB SoftSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • زیرنویس کیفیت : 720p حجم : 200MB SoftSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • زیرنویس کیفیت : 1080p حجم : 350MB SoftSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

 • قسمت 7
  • زیرنویس کیفیت : 480p حجم : 120MB SoftSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • زیرنویس کیفیت : 720p حجم : 200MB SoftSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • زیرنویس کیفیت : 1080p حجم : 350MB SoftSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

 • قسمت 8
  • زیرنویس کیفیت : 480p حجم : 120MB SoftSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • زیرنویس کیفیت : 720p حجم : 200MB SoftSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • زیرنویس کیفیت : 1080p حجم : 350MB SoftSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

 • قسمت 9
  • زیرنویس کیفیت : 480p حجم : 120MB SoftSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • زیرنویس کیفیت : 720p حجم : 200MB SoftSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • زیرنویس کیفیت : 1080p حجم : 350MB SoftSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

 • قسمت 10
  • زیرنویس کیفیت : 480p حجم : 120MB SoftSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • زیرنویس کیفیت : 720p حجم : 200MB SoftSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • زیرنویس کیفیت : 1080p حجم : 350MB SoftSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

 • قسمت 11
  • زیرنویس کیفیت : 480p حجم : 120MB SoftSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • زیرنویس کیفیت : 720p حجم : 200MB SoftSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • زیرنویس کیفیت : 1080p حجم : 350MB SoftSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

 • قسمت 12
  • زیرنویس کیفیت : 480p حجم : 120MB SoftSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • زیرنویس کیفیت : 720p حجم : 200MB SoftSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • زیرنویس کیفیت : 1080p حجم : 350MB SoftSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

 • قسمت 13
  • زیرنویس کیفیت : 480p حجم : 120MB SoftSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • زیرنویس کیفیت : 720p حجم : 200MB SoftSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • زیرنویس کیفیت : 1080p حجم : 350MB SoftSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

 • قسمت 14
  • زیرنویس کیفیت : 480p حجم : 120MB SoftSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • زیرنویس کیفیت : 720p حجم : 200MB SoftSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • زیرنویس کیفیت : 1080p حجم : 350MB SoftSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

 • قسمت 15
  • زیرنویس کیفیت : 480p حجم : 120MB SoftSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • زیرنویس کیفیت : 720p حجم : 200MB SoftSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • زیرنویس کیفیت : 1080p حجم : 350MB SoftSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

 • قسمت 16
  • زیرنویس کیفیت : 480p حجم : 120MB SoftSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • زیرنویس کیفیت : 720p حجم : 200MB SoftSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • زیرنویس کیفیت : 1080p حجم : 350MB SoftSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

 • قسمت 17
  • زیرنویس کیفیت : 480p حجم : 120MB SoftSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • زیرنویس کیفیت : 720p حجم : 200MB SoftSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • زیرنویس کیفیت : 1080p حجم : 350MB SoftSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

 • قسمت 18
  • زیرنویس کیفیت : 480p حجم : 120MB SoftSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • زیرنویس کیفیت : 720p حجم : 200MB SoftSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • زیرنویس کیفیت : 1080p حجم : 350MB SoftSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

 • قسمت 19
  • زیرنویس کیفیت : 480p حجم : 120MB SoftSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • زیرنویس کیفیت : 720p حجم : 200MB SoftSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • زیرنویس کیفیت : 1080p حجم : 350MB SoftSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

 • قسمت 20
  • زیرنویس کیفیت : 480p حجم : 120MB SoftSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • زیرنویس کیفیت : 720p حجم : 200MB SoftSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • زیرنویس کیفیت : 1080p حجم : 350MB SoftSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

 • قسمت 21
  • زیرنویس کیفیت : 480p حجم : 120MB SoftSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • زیرنویس کیفیت : 720p حجم : 200MB SoftSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • زیرنویس کیفیت : 1080p حجم : 350MB SoftSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

 • قسمت 22
  • زیرنویس کیفیت : 480p حجم : 120MB SoftSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • زیرنویس کیفیت : 720p حجم : 200MB SoftSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • زیرنویس کیفیت : 1080p حجم : 350MB SoftSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

 • قسمت 23
  • زیرنویس کیفیت : 480p حجم : 120MB SoftSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • زیرنویس کیفیت : 720p حجم : 200MB SoftSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • زیرنویس کیفیت : 1080p حجم : 350MB SoftSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

 • قسمت 24
  • زیرنویس کیفیت : 480p حجم : 120MB SoftSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • زیرنویس کیفیت : 720p حجم : 200MB SoftSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

  • زیرنویس کیفیت : 1080p حجم : 350MB SoftSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

دیدگاه های کاربران

60 نظر
انصراف
 • Alm

  فصل ۲ بلو لاک کی میاد کسی میدونه

  0
  8 ماه قبل
  پاسخ
  • Masoudbms
   در پاسخ به Alm

   سال ۲۰۲۴ میاد

   0
   8 ماه قبل
   پاسخ
   • Sukuna
    در پاسخ به Masoudbms

    ینی برای پخش در سال 2024 رسما تایید شده؟

    0
    6 ماه قبل
    پاسخ
    • Masoudbms
     در پاسخ به Sukuna

     . بله

     0
     6 ماه قبل
     پاسخ
    • Masoudbms
     در پاسخ به Sukuna

     بله

     0
     6 ماه قبل
     پاسخ
 • hmh

  نسخه کم حجم رو قرار میدید؟

  0
  8 ماه قبل
  پاسخ
  • admin
   در پاسخ به hmh

   در اینده ممکنه قرار بگیره

   0
   8 ماه قبل
   پاسخ
 • Madra uchiha

  قسمت 24 کجاست

  0
  8 ماه قبل
  پاسخ
  • Masoudbms
   در پاسخ به Madra uchiha

   قرار گرفت

   0
   8 ماه قبل
   پاسخ
 • Masoudbms

  شنبه ها قسمت جدید پخش میشه

  0
  8 ماه قبل
  پاسخ
 • salamaniharoo

  Mersi k aksare anime ha va film haro gozashtid

  0
  8 ماه قبل
  پاسخ
  • Masoudbms
   در پاسخ به salamaniharoo

   رضایت شما باعث افتخار ماست❤🌹🙌

   0
   8 ماه قبل
   پاسخ
 • danial

  merci babat site khubetun . 1 hafte ham hata dir shod fada saretun.

  0
  8 ماه قبل
  پاسخ
  • Masoudbms
   در پاسخ به danial

   ممنون بابت درک کردن🙌

   0
   8 ماه قبل
   پاسخ
 • Amirek

  چرا نزاشتین قسمت ۲۲رو

  0
  8 ماه قبل
  پاسخ
  • Masoudbms
   در پاسخ به Amirek

   گذاشتیم

   0
   8 ماه قبل
   پاسخ
 • erfanking4393

  ممنون از سایت خوبتون 2 روز هم دیر تر شد فدای سرتون

  0
  9 ماه قبل
  پاسخ
  • admin
   در پاسخ به erfanking4393

   ممنون بابت درک کردن🙌

   0
   9 ماه قبل
   پاسخ
 • Farzad

  داش سایتتون خوبه ولی سرعتتون تو گذاشتن انیمه های در حال پخش ریده

  1
  9 ماه قبل
  پاسخ
  • AMIRHOSIN
   در پاسخ به Farzad

   راست میگه آشغال با این وضعیت ریده نت چجوری میخوان سراچیع بزارن والا اسگل تو باید وضعیت دیگران رو درک کنی

   0
   8 ماه قبل
   پاسخ
  • medivesi
   در پاسخ به Farzad

   داداش تو این وضعیت حال با یه روز تاخیر ببنی چیزی نمیشه ها :/

   0
   9 ماه قبل
   پاسخ
  • admin
   در پاسخ به Farzad

   سلام اطلاع داریم به خاطر مشکلات اخیر سایت هست که پشت سر هم داره بوجود میادو داریم حلشون میکنیم

   0
   9 ماه قبل
   پاسخ
 • Aryan.Rmz

  چه روزی قسمتای جدیدش میاد

  0
  9 ماه قبل
  پاسخ
  • Masoudbms
   در پاسخ به Aryan.Rmz

   شنبه ها

   0
   9 ماه قبل
   پاسخ
نمایش بیشتر