دانلود انیمه Magi: The Labyrinth of Magic

نپسندیدن
نظری ثبت نشده

یک مجوس جادوگری است که تمایلش به جادو آنقدر زیاد است که می توان گفت جهان را شکل می دهد. هر مغ با نفوذ قابل توجه خود، نامزد شایسته ای را برای پادشاه شدن انتخاب می کند، سپس به آنها کمک می کند تا هزارتوهای عجیب و غریب به نام "دنجون" را فتح کنند و قدرت جن های افسانه ای را در درون خود به دست آورند. مهمتر از همه، مغ ها بر نماینده منتخب خود نظارت می کنند، زیرا آنها کشوری را می سازند که ممکن است روزی جهان را به زانو در آورد. علاءالدین مجوسی جوان است که در دنیا در جستجوی خود واقعی خود سرگردان است. با این حال، سفر او یک سفر تنهایی نیست، زیرا او با دوست و مربی خود اوگو همراهی می شود - جنی که او با فلوت خود احضار می کند. علاءالدین همچنین در سفرهای خود با علی بابا سالوجا دوست می شود و او را به سیاهچال نزدیک راهنمایی می کند. با این دوستی جدید، آنها یک ماجراجویی حماسی را در سراسر جهان آغاز می کنند و شاهد بی نظمی های مختلفی هستند که به نظر می رسد بیشتر از همیشه باشد. [نوشته شده توسط MAL Rewrite]

رای کاربران MAL 534,849
پخش آنلاین
اعلان سریال

یک مجوس جادوگری است که تمایلش به جادو آنقدر زیاد است که می توان گفت جهان را شکل می دهد. هر مغ با نفوذ قابل توجه خود، نامزد شایسته ای را برای پادشاه شدن انتخاب می کند، سپس به آنها کمک می کند تا هزارتوهای عجیب و غریب به نام "دنجون" را فتح کنند و قدرت جن های افسانه ای را در درون خود به دست آورند. مهمتر از همه، مغ ها بر نماینده منتخب خود نظارت می کنند، زیرا آنها کشوری را می سازند که ممکن است روزی جهان را به زانو در آورد. علاءالدین مجوسی جوان است که در دنیا در جستجوی خود واقعی خود سرگردان است. با این حال، سفر او یک سفر تنهایی نیست، زیرا او با دوست و مربی خود اوگو همراهی می شود - جنی که او با فلوت خود احضار می کند. علاءالدین همچنین در سفرهای خود با علی بابا سالوجا دوست می شود و او را به سیاهچال نزدیک راهنمایی می کند. با این دوستی جدید، آنها یک ماجراجویی حماسی را در سراسر جهان آغاز می کنند و شاهد بی نظمی های مختلفی هستند که به نظر می رسد بیشتر از همیشه باشد. [نوشته شده توسط MAL Rewrite]

باکس دانلود

دانلود شما بصورت تمام بها محاسبه میشود
فصل اول پایان سریال
 • قسمت 1
  • زیرنویس کیفیت : BluRay 1080p حجم : 230MB SoftSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

 • قسمت 2
  • زیرنویس کیفیت : BluRay 1080p حجم : 230MB SoftSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

 • قسمت 3
  • زیرنویس کیفیت : BluRay 1080p حجم : 230MB SoftSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

 • قسمت 4
  • زیرنویس کیفیت : BluRay 1080p حجم : 230MB SoftSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

 • قسمت 5
  • زیرنویس کیفیت : BluRay 1080p حجم : 230MB SoftSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

 • قسمت 6
  • زیرنویس کیفیت : BluRay 1080p حجم : 230MB SoftSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

 • قسمت 7
  • زیرنویس کیفیت : BluRay 1080p حجم : 230MB SoftSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

 • قسمت 8
  • زیرنویس کیفیت : BluRay 1080p حجم : 230MB SoftSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

 • قسمت 9
  • زیرنویس کیفیت : BluRay 1080p حجم : 230MB SoftSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

 • قسمت 10
  • زیرنویس کیفیت : BluRay 1080p حجم : 230MB SoftSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

 • قسمت 11
  • زیرنویس کیفیت : BluRay 1080p حجم : 230MB SoftSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

 • قسمت 12
  • زیرنویس کیفیت : BluRay 1080p حجم : 230MB SoftSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

 • قسمت 13
  • زیرنویس کیفیت : BluRay 1080p حجم : 230MB SoftSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

 • قسمت 14
  • زیرنویس کیفیت : BluRay 1080p حجم : 230MB SoftSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

 • قسمت 15
  • زیرنویس کیفیت : BluRay 1080p حجم : 230MB SoftSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

 • قسمت 16
  • زیرنویس کیفیت : BluRay 1080p حجم : 230MB SoftSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

 • قسمت 17
  • زیرنویس کیفیت : BluRay 1080p حجم : 230MB SoftSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

 • قسمت 18
  • زیرنویس کیفیت : BluRay 1080p حجم : 230MB SoftSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

 • قسمت 19
  • زیرنویس کیفیت : BluRay 1080p حجم : 230MB SoftSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

 • قسمت 20
  • زیرنویس کیفیت : BluRay 1080p حجم : 230MB SoftSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

 • قسمت 21
  • زیرنویس کیفیت : BluRay 1080p حجم : 230MB SoftSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

 • قسمت 22
  • زیرنویس کیفیت : BluRay 1080p حجم : 230MB SoftSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

 • قسمت 23
  • زیرنویس کیفیت : BluRay 1080p حجم : 230MB SoftSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

 • قسمت 24
  • زیرنویس کیفیت : BluRay 1080p حجم : 230MB SoftSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

 • قسمت 25
  • زیرنویس کیفیت : BluRay 1080p حجم : 230MB SoftSub

   برای دانلود باید ثبت نام کنید یا وارد شوید

دیدگاه های کاربران

0 نظر
انصراف

اولین نفر باشید دیدگاهی ثبت میکند